Interní ombudsman

Častými zdroji demotivace zaměstnanců jsou malé či dlouho neřešené problémy či mezilidské konflikty. Interní ombudsman funguje jako preventivní nástroj, který dokáže odhalit problémy ještě předtím, než přerostou v demotivaci celých kolektivů, fluktuaci či poškození dobrého jména firmy.

Přínos pro firmu

Firma má mechanismus, který pomáhá minimalizovat riziko neférových praktik, podvodného jednání, korupce, porušení firemních hodnot a etiky, odlivu dobrých lidí, negativního PR, konfliktů s odbory.

Přínos pro zaměstnance

Zaměstnanci mají nezávislou osobu, na kterou se mohou diskrétně obrátit ve chvíli, kdy řeší problémy mezi kolegy, problémy s nadřízenými či podřízenými, šikanu na pracovišti, obtěžování, podezření z nekalého jednání.

Kdo je interní ombudsman

Nezávislá osoba mimo strukturu firmy, na kterou se může obrátit kterýkoliv zaměstnanec vaší společnosti, když chce diskrétně a nestranně řešit svůj podnět, podezření, spor nebo stížnost.

Řeší problémy

Poskytuje všem zaměstnancům možnost řešení jejich konkrétních problémů ve chvíli, kdy mají pocit, že je nelze vyřešit standardní cestou.

Předchází problémům

Plní preventivní roli a zajišťuje kontinuální a anonymní sběr zpětné vazby od zaměstnanců na téma jejich motivace a demotivace.

Co ombudsman nedělá

Interní ombudsman není obhájcem ani zaměstnanců ani manažerů společnosti, nenahrazuje činnost odborů a nezastupuje zaměstnance proti jejich zaměstnavateli. 

Co vám nabízíme

Rádi byste zavedli roli interního ombudsmana ve vaší organizaci, ale neznáte pravidla fungování takové služby, nemáte vhodného kandidáta či si nejste jistí využitím jeho kapacity?

Společnost Motivate vám nabízí zřízení a vedení služby Interního ombudsmana na klíč, vedení jeho agendy a řešení konkrétních případů. Sami si zvolíte, kterou část agendy byste chtěli využít a dle situace můžete portfolio služeb flexibilně upravit.

Dle vašich potřeb jsme vám schopni zajistit:

  • Nastavení služby interního ombudsmana ve vaší firmě (nastavení pravidel fungování, vytvoření interní směrnice).
  • Přípravu interní komunikace pro zavedení služby.
  • Vedení agendy Interního ombudsmana (příjem podnětů, evidence a jejich formální vyřizování).
  • Šetření vybraných podnětů (interní šetření, zpracování zprávy a doporučení).
  • Zavedení systému pro Whistleblowing dle platné legislativy.

Proč Motivate

Jsme partneři největších a nejúspěšnějších firem na českém trhu. Pomáháme sbližovat zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců tím, že dokážeme odhalit a detailně popsat opravdové zdroje motivace i demotivace zaměstnanců napříč strukturou organizace. Více na našich stránkách.

Zkušenosti

Máme 10 let zkušeností s průzkumy spokojenosti zaměstnanců a absolvovali jsme více než 7.500 rozhovorů se zaměstnanci nejrůznějších firem na toto téma.

Efektivita

Můžete si flexibilně zvolit jen tu část služby, kterou v dané chvíli potřebujete a tím uspořit firemní náklady.

Diskrétnost

Máme velmi úzký seniorní tým, nikdo další se k citlivým informacím z vaší firmy nedostane.

Náš tým interního ombudsmana

Naše procesy a pravidla práce ombudsmana jsou v souladu s nejlepší praxí. Dodržujeme pravidla a standardy Mezinárodní asociace ombudsmanů.

Jan Šmída
Jan Šmída
Jiří Žižka
Jiří Žižka

Naše mise

Pomáháme tomu, aby se potkaly potřeby a očekávání obou stran: zaměstnance a zaměstnavatele.

Naše vize

Chceme žít ve světě, kde se lidé ráno těší do práce.